การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ 

                        พลอากาศตรี สุชาติ  เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศและ คณะผู้บังคับบัญชากรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับการฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ด้านกำลังพลของ กรมพลาธิการทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕,๑๓๐๐ ณ ห้องประชุมพลาธิการทหารอากาศ ๑ กรมพลาธิการทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย แก้วประยูร เสนาธิการกรมพลาธิการทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมพลาธิการทหารอากาศให้การต้อนรับ 

1

2

3

4

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198