พิจาราณาแนวทางการแก้ไขบัญชีตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานกับอากาศยานส่วนภาคพื้น

                  พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพลกรมกำลังทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขบัญชีตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานกับอากาศยานภาคพื้น เพื่อเตรียมการในการนำเสนอกรมเสมียนตราให้พืจารณาเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วย หัวหน้าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากกองทัพเรือเข้าร่วมประชุม วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ,๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมกำลังพลทหารอากาศ

 

01

02

03

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198