กิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 2022

                  พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 2022 ในส่วนของกรมกำลังพลทหารอากาศ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกาย ภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มกิจกรรม โดยมีห้วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระยะเวลา ๕๕ วัน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ลานจอดรถกรมกำลังพลทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198