การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กรมช่างอากาศ

                  พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะผู้บังคับบัญชาของกรมกำลังพลทหารอากาศ  ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ด้านกำลังพลของ กรมช่างอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ,๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ โดยมี พลอากาศโท กิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมช่างอากาศให้การต้อนรับ

 

01

02

03

04

05

06

07

 

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198