พิธีรับมอบอุปกรณ์ Smart Classroom ตามโครงการความช่วยเหลือของ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย

                  พลอากาศตรี วิษณุ  เนียมคำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ Smart Classroom ตามโครงการความช่วยเหลือของ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย (Defence Cooperation Programme(DCP)) เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

04

01

02

03

05

 

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198