การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของกรมกำลังพลทหารอากาศ

                  พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่ นางระเบียบ ร่ำรวย พนักงานจ้างเหมา ของกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

 

01

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198