การประชุมคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานวัฒนธรรมองค์กรของกรมกำลังพลทหารอากาศ

                  พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานวัฒนธรรมองค์กรของกรมกำลังพลทหารอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศของกรมกำลังพลทหารอากาศ ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมกรมกำลังพลทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257