กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการทหารอากาศ มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายในกิจกรรม

                  "คนเก่งหรือไม่เก่ง จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใน ... Air Force Virtual Run 2022" 

เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพอากาศได้ออกกำลังกาย ภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป คลิก (VDO ขั้นตอนลงทะเบียน)

เริ่มกิจกรรม (เก็บระยะทางสะสม) : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ้นสุดกิจกรรม : (Cut-Off) : ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ (ระยะเวลา ๕๕ วัน)

 ********************************************

AIR FORCE VIRTUAL RUN 2022 "ยังมีเวลา วิ่งเพื่อตัวเอง วิ่งไปด้วยกัน"

มาสนุกและมารับรางวัลไปด้วยกัน จะวิ่งหรือเดินให้ได้ระยะทาง 185 กิโลเมตร

ภายใน 9 เมษายน 65 นี้เท่านั้น คลิก (VDO)

 ********************************************

ผู้เข้าร่วมโครงการ Air Force Virtual Run 2022 มีของรางวัลมอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีการสะสมระยะทางได้ตามกำหนด ดังนี้ 

      ๑. การสะสมระยะทางได้ครบจำนวน 50 กิโลเมตรขึ้นไป มีสิทธิ์ลุ้นรับพวงกุญแจ limited edition air Force Virtual Run 2022

      ๒. การสะสมระยะทางได้ครบจำนวน 85 กิโลเมตรขึ้นไป รับเสื้อ Air Force Virtual Run 2022 จาก หน.นขต.ทอ. ต้นสังกัด

      ๓. การสะสมระยะทางได้ครบจำนวน 185 กิโลเมตรขึ้นไป ได้รับ E-certificate จาก ผบ.ทอ. และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถนำระยะทางนั้นมาใช้ในการแข่งขัน ประเภทหน่วยงาน เพื่อนำชัยชนะมาสู่หน่วยงานได้

** ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการวิ่งหรือเดินเพื่อสะสมระยะทางให้ถึงเป้าหมายให้สำเร็จนะคะ รางวัลรอทุกท่านอยู่ค่ะ

 

พวงกุญแจ PR
S 155074564

S 155074566

S 155074567S 155074568

 

 1644550755638

 

1643359639615

 

1643699304707

 

02

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198