กรมกำลังพลทหารอากาศร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้) ประจำปี ๖๕

                  พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมกำลังพลทหารอากาศ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้) ให้แก่ คุณมลฤดี เมตะนันท์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมคณะ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕  

 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198