พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕         

                  พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗๐๐  ณ สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ

 

01

02

03

04

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท. ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198