กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการทหารอากาศ มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายในกิจกรรม

                  "คนเก่งหรือไม่เก่ง จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใน ... Air Force Virtual Run 2022" 

เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพอากาศได้ออกกำลังกาย ภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

  •  เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
  •  เริ่มกิจกรรม (เก็บระยะทางสะสม) : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  •  สิ้นสุดกิจกรรม : (Cut-Off) : ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ (ระยะเวลา ๕๕ วัน)   

 

02

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198