พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๓ ผ่านระบบออนไลน์

                  พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๓ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

 1

2

3

4

5

6 1

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198