การมอบรางวัล Gift Voucher สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมส์ Happy Workplace

                  นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ อจลพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  ได้มอบรางวัล Gift Voucher สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมส์ Happy Workplace จำนวน ๖ ท่าน ในวันอังคาร ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา 

01

02

03

04

05

06

07

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198