การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ และผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ

                  พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้แทน เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลตรี คเชนทร์ อาจคุ้มวงษ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา และคณะผู้แทนจากกรมเสมียนตรา ในการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ณ กองข่าวอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และการปฏิบัติงานของผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ และผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ ณ กองบิน ๓ เพื่อรับทราบข้อมูลและรายละเอียดของการปฏิบัติงานนำไปประกอบการพิจารณากำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔, ๐๙๐๐

 

4

2

3

1

5

6

7

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257