กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กพ.ทอ. "Big Cleaning Day"

             พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ กพ.ทอ. "Big Cleaning Day" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198