การมอบรางวัล Gift Voucher สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมส์ Happy Workplace

                  นาวาอากาศเอก โสรวาร ป้อมสนาม รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  ได้มอบรางวัล Gift Voucher สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมส์ Happy Workplace จำนวน ๖ ท่าน ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

 

LINE ALBUM 171264 211217 9

 LINE ALBUM 171264 211217 0

LINE ALBUM 171264 211217 1

LINE ALBUM 171264 211217 2

LINE ALBUM 171264 211217 3

LINE ALBUM 171264 211217 4

LINE ALBUM 171264 211217 5

LINE ALBUM 171264 211217 7

LINE ALBUM 171264 211217 10

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198