พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ

                  พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

 01

 02

 03

 04

 06

 07

 08

 09

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198