ประชุมโครงการทบทวนสถานการณ์ และพัฒนาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๖๕

                  พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมโครงการทบทวนสถานการณ์ และพัฒนาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ประจำปี ๖๔ และพิจารณาแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกรมจเรทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257