การมอบรางวัล Gift Voucher สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมส์ Happy Workplace

                  นาวาอากาศเอก วิโรช พยาน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  ได้มอบรางวัล Gift Voucher สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมส์ Happy Workplace จำนวน ๕ ท่าน ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

 

007

 001

002

003

004

005

006

007

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198