การมอบรางวัล Gift Voucher สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมส์ Happy Workplace

          พล.อ.ต.วรวุฒิ  ดวงเกตุ  ผู้อำนวยการสำนักปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอาศ ได้มอบรางวัล Gift Voucher สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมส์ Happy Workplace จำนวน ๘ ท่าน ในวันศุกร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 

 

 

 

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198