การพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น ชนอ.และบุคคลที่สมควรได้รับกระบี่นักเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ (.docx) (.PDF) ICON NEW

 

                     ตามระเบียบชุมนุมนายเรืออากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น ชนอ.และบุคคลที่สมควรได้รับกระบี่นักเรียนนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จึงขอให้หน่วยพิจารณาเสนอรายชื่อศิษย์เก่า รร.นอ.(ปัจจุบัน รร.นนก.) เข้ารับการคัดเลือกฯ โดยส่งรายชื่อตามแบบเสนอผลงานให้เลขานุการได้ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธ.ค.๖๒ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.person.rtaf.mi.th