เปิดการศึกษา และให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๑ คลิกรายละเอียด  รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๑