โครงการอบรมครูฝึกงานในหน้าที่ ระดับ น.สัญญาบัตร

โครงการอบรมครูฝึกงานในหน้าที่ ระดับ น.สัญญาบัตร ในวันที่ ๑๒-๑๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้อง รร.กพ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม