การฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ บน.๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ น.อ.วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผบ.บน.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์ บน.๒ โดยมี นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๒ เข้ารับการฝึกภาคสนาม ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๒ ธ.ค.๖๑ จำนวน ๒๙๐ คน

000102040405070809