การประชุมวางแผนเตรียมการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๑, ๑๐๓๐ น.อ.สมชาย  แจ่มจันทร์ ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ทอ.ได้นำ คณก.ดำเนินการฝึก นศท.ทอ.ไปร่วมประชุมวางแผนเตรียมการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ ณ รร.การบิน โดยมี น.อ.พิทูร  เจริญยิ่ง รอง ผบ.รร.การบิน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการฝึกภาคสนามของ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดการฝึก ณ รร.การบิน ตั้งแต่ ๒๐ - ๒๖ ม.ค.๖๒ นศท.ทอ.จำนวน ๓๔๑ คน