กองทัพอากาศร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

พล.อ.อ.ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๑ ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จว.นนทบุรี