กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตรที่ใช้คุณวุฒิ ป.ตรี

ปรับเป็น น.สัญญาบัตร (ตัวสำรอง) ส่งเอกสารประกอบการบรรจุ

 

            1. บัญชีรายชื่อ download .PDF ไฟล์ click

            2. เอกสารรายงานตัว น.สัญญาบัตรที่ใช้คุณวุฒิ ป.ตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร (ตัวสำรอง) download .Zip ไฟล์ click