ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลำดับสำรอง ประจำปี 62 ที่ผ่านการตรวจร่างกาย ดำเนินการตามขั้นตอนการบรรจุเข้ารับราชการ

           1. บัญชีรายชื่อnew2_e0.gif

           2. เอกสารประกอบการบรรจุ ชั้นสัญญาบัตร click

           3. เอกสารประกอบการบรรจุ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร click

 

โดยผู้ที่มีรายชื่อให้มาส่งสัญญาตามวันที่ประกาศอยู่ในบัญชีรายชื่อ ณ ห้องบรรยายกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เวลา 0800 -1200 น.       

และสามารถขอทราบผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ที่ไม่มีรายชื่อ) ด้วยตนเองได้ที่กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 น.

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

โทร.0 2534 8587 กด 2 ในวันและเวลาราชการ