พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ. บุคคลดีเด่น นขต.กพ.ทอ. ผลการดำเนินกิจกรรม ๕ ส และหน่วยกำลังพลดีเด่นของ นขต.กพ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ. บุคคลดีเด่น นขต.กพ.ทอ. ผลการดำเนินกิจกรรม ๕ ส และหน่วยกำลังพลดีเด่นของ นขต.กพ.ทอ. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

 

IMG 0367

  1. กิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศ
  4. คำสั่ง/ ระเบียบ/ คู่มือ/ การแต่งกาย
  5. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  6. ข่าวเด่น
next
prev