โครงการอบรมครูฝึกงานในหน้าที่ ระดับ น.สัญญาบัตร

โครงการอบรมครูฝึกงานในหน้าที่ ระดับ น.สัญญาบัตร ในวันที่ ๑๒-๑๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้อง รร.กพ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

 

  1. กิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศ
  4. คำสั่ง/ ระเบียบ/ คู่มือ/ การแต่งกาย
  5. จัดซื้อ-จัดจ้าง
  6. ข่าวเด่น
next
prev