โครงการสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ปี ๖๒

เมื่อวันที่  ๓๑ ม.ค.๖๒ ศป.ปส.กพ.ทอ.จัดโครงการสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ปี ๖๒ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจสำหรับควบคุมความประพฤติ และเป็นหลักประกันว่ากำลังพลจะต้องปฏิบัติตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๗๐ คนIMG 0878 2IMG 0880IMG 0884IMG 0885IMG 0889