การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ม.ค.๖๒,๐๙๓๐ น.อ.สมชาย แจ่มจันทร์ ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./เลขานุการ คณก.การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒ ได้นำ คณก.การเรียกพลฯ ไปร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียกพลฯ ณ ห้องประชุม บก.บน.๔๑ โดยมี น.อ. วัฒนา บัวชุม เสธ.บน.๔๑ พร้อม หน.นขต.บน.๔๑ เข้าร่วมการประชุม

DSC 0834DSC 0838DSC 0868DSC 0890DSC 0906DSC 0918