การประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๒, ๐๙๐๐ พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง  รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธานการประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๒ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี คณก.ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑