พิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ รร.การบิน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๒, ๑๐๐๐ พล.อ.ต.สุวรรณ ขำทอง ผบ.รร.การบิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามฝึก พัน.อย.รร.การบิน โดย นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ ได้รับการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกบรรเทาสาธารณภัย การทดสอบกำลังใจโดดหอสูง ๓๔ ฟุต การร่วมกิจกรรมกลุ่มสร้างความสามัคคี การเดินแผนที่เข็มทิศ การลาดตระเวนหาข่าวทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน การส่งสิ่งอุปกรณ์ทางอากาศ การเล็ดลอดหลบหนี และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์