การฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ รร.การบิน

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒, ๐๙๐๐ พล.อ.ต.สุวรรณ ขำทอง ผบ.รร.การบิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามฝึก พัน.อย.รร.การบิน โดยมี น.อ.สมชาย แจ่มจันทร์ ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ทอ.เป็นผู้กล่าวรายงานฯ การฝึกภาคสนาม นศท.ทอ. ชั้นปีที่ ๑ เข้ารับการฝึก จำนวน ๓๐๓ คนตั้งแต่ ๒๐ - ๒๖ ม.ค.๖๒123456

78