พิธีปฐมนิเทศและอบรมข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒, ๐๙๓๐ พล.อ.ท.นฤพล  จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๒ จำนวน ๑๑๓ คน ณ ห้องประชุม  รร.จอ.ยศ.ทอ. โดยมี หน.นขต.กพ.ทอ.เข้าร่วมพิธี