พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ของ ทอ.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์ของ ทอ. ณ ห้องนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ. กรม นนอ.รอ.รร.นนก.212 1346