พิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล กพ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ พล.อ.ต.ประกาศิต  เจริญยิ่ง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล กพ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ รร.กพ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อันเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังพล กพ.ทอ.สู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the best Airforces in Asean) ตามยุทธศาสตร์ของ ทอ.