การเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

พล.อ.ต.ประกาศิต เจริญยิ่ง ผอ.สปพ.กพ.ทอ./หน.คณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม ณ บน.๒ ในวันพุธที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑ โดยมี น.อ.วิฑูรย์ ชมจิตร รอง ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

123456789