การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ระดับผู้ดูแลระบบ (Administrator)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ พล.อ.ต.ชากร  ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการจัดการความรู้ ทอ. (Knowledge Management System) ระดับผู้ดูแลระบบ (Administrator) ณ ห้องนภัสวิน อาคารสโมสร นนอ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.เพื่อให้ผู้แทนหน่วยทั้ง ๔๗ หน่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสาธิต ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการใช้งานและดูแลระบบงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทอ. เพื่อให้การขับเคลื่อน ทอ.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

001002

003004005006007