การเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร ผอ.สนพ.กพ.ทอ./หน.คณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม ณ บน.๒๑ และ บน.๑ ตั้งแต่ ๑๒ - ๑๓ ธ.ค.๖๑ โดยมี น.อ.วัชรพล นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ และ น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

123456789