พิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรีให้แก่ นศท.ทอ.ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พ.ย.๖๑, ๑๐๐๐ พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผช.ผบ.ทอ.ผู้แทน ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต.ให้แก่ นศท.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๑ มีผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๓๒ คน โดยมี พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นผู้อำนวยการพิธี

12345671011