การสัมมนาการบูรณาการพัฒนากำลังพล ทอ.อย่างมีคุณภาพในยุค ๔.๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เสธ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการบูรณาการพัฒนากำลังพล ทอ.อย่างมีคุณภาพในยุค ๔.๐ เพื่อให้กำลังพลได้รับทราบการดำเนินการพัฒนากำลังพล ทอ.แบบบูรณาการ
ทั้งการเสริมสร้างค่านิยมหลักของ ทอ. เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของ ทอ. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ และการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ตามนโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
โดย กพ.ทอ.จัดขึ้นตั้งแต่ ๒๖ - ๒๗ พ.ย.๖๑ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ

001002003005006007009011012