การประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเด่นของ ทอ.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พ.ย.๖๑, ๑๓๓๐ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เสธ.ทอ.เป็นประธานการประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเด่นของ ทอ. โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

001002003004005006007008009