พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารกำลังพล สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารกำลังพล สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓๐ ณ รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.โดยมี หน.นขต.กพ.ทอ.เข้าร่วมพิธี

12345