การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พ.ย.๖๑ พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร ผอ.สนพ.กพ.ทอ.เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล ดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ บน.๗ และ บน.๕ โดยมี น.อ.ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผบ.บน.๗ และ น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

123456789