พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันพุธที่ ๗ พ.ย.๖๑ พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง.จก.กพ.ทอ., ผอ.สนพ.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

001002003016017