พิธีเปิดการปฐมนิเทศและอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ต.ค.๖๑, ๐๘๓๐ พล.อ.ต.วิศรุต  สุวรรณเนตร ผอ.สนพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๒ จำนวน ๕๕๘ คน ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมี หน.นขต.กพ.ทอ.เข้าร่วมพิธี

12345689 210