การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ น.อ.สุชาติ  เทพรักษ์ รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกำลังพล ดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ บน.๕๖ โดยมี น.อ.กานต์  มงคลบายศรี รอง ผบ.บน.๕๖ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

12345