การประชุม คณก.สรรหาบุคคลดีเด่น ทอ.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ต.ค.๖๑ พล.อ.ต.ประกาศิต เจริญยิ่ง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธาน การประชุมเพื่อสรรหาบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม กง.ทอ.

001002003004005006